Jak interpretovat sny z biblické perspektivy: 13 kroků

Obsah:

Jak interpretovat sny z biblické perspektivy: 13 kroků
Jak interpretovat sny z biblické perspektivy: 13 kroků
Anonim

Sny hrají v náboženství důležitou roli, protože mnoho postav v Bibli údajně navštívil Bůh během spánku. Zkoumání vašich snů biblickou optikou vám může pomoci porozumět tomu, co vám Bůh možná říká, a získat útěchu a moudrost díky Jeho poselství.

Kroky

Část 1 ze 3: Vzpomínka na sen

Interpretujte sny z biblické perspektivy Krok 1
Interpretujte sny z biblické perspektivy Krok 1

Krok 1. Zapište si sen

Zapište si všechny podrobnosti. Zpočátku to může být obtížné, ale čím více si budete pamatovat své sny, tím snáze si budete pamatovat detaily. Jakýkoli aspekt, který si pamatujete o místě, lidech nebo předmětech kolem, může být důležitý. Pokud je konkrétní detail důležitý, Bůh vám ho velmi všimne.

  • Symboly, jako jsou čísla, směr, barvy a zvířata, mohou být důležité. Symboly ve snu mohou být negativní nebo pozitivní.
  • Musíte se spoléhat na svatého ducha, aby odhalil, co symboly odhalují ve vašem snu (negativní nebo pozitivní).
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 2
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 2

Krok 2. Vyhodnoťte emoce, které jste cítili

Sen mohl být alarmující, smutný nebo vzrušující, ale obvykle existuje celková emoční reakce, kterou cítíte směrem k zapamatovanému snu. Zapište si tyto emocionální reakce tam, kde k nim došlo v pořadí snu.

Zapište si svůj cit k předmětům a lidem. Pokud vás určitý předmět vyděsil nebo jste se cítili přitahováni k nějaké postavě, nezapomeňte to zmínit při líčení snu

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 3
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 3

Krok 3. Zeptejte se sami sebe, kdy se sen stane

Sny se mohou skládat ze vzpomínek, aktuálních životních událostí nebo věcí, které teprve přijdou. Pokud jste mladší a obklopeni lidmi, které jste znali, sen je pravděpodobně v minulosti. Pokud si nejste jisti, kde jste nebo kdo je kolem vás, možná sníte o budoucnosti.

Bůh vám může dát sen o incidentu, který se stal v minulosti, který je skrytý ve vašem srdci a který ve vašem životě vytváří bolest, abyste se pak mohli modlit za uzdravení

Interpretace snů z biblické perspektivy Krok 4
Interpretace snů z biblické perspektivy Krok 4

Krok 4. Určete, zda je sen o vás nebo o někom jiném

Věnujte pozornost svému pohledu a interakcím ve snu. Pokud jste nemluvili nebo nekomunikovali s okolím, možná jste jen pozorovali nebo byli svědky událostí a oni se vás přímo netýkají. Může to být spíše vize, která vás varuje před nějakým možným výskytem. Pokud se cítíte jako ústřední postava ve snu, pak je pravděpodobné, že sen má ovlivnit vás nebo váš život.

Část 2 ze 3: Identifikační symboly

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 5
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 5

Krok 1. Poznamenejte si barvy předmětů ve svých snech

Různé barvy představují různé charakteristiky symbolů. Barvy jsou běžně spojovány s jejich náboženským významem. Například modrá je barva spojená s Pannou Marií, protože je často zobrazována v modrých šatech. Symbolizuje milost a dobré zdraví.

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 6
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 6

Krok 2. Věnujte pozornost zvířatům

Symboly zvířat mohou být někdy ošidné, protože mohou mít v Bibli pozitivní i negativní význam.

  • Například judský lev může symbolizovat Ježíše. Ďábel je však také v Bibli líčen jako plíživý jako řvoucí lev.
  • Kočky mohou symbolizovat zlé duchy nebo je lze považovat za uklidňující.
  • Psi mohou mít také pozitivní nebo negativní význam. Mohou být nejlepším přítelem člověka nebo mohou být symbolem nevěřících.
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 7
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 7

Krok 3. Hledejte významná čísla

Čísla se mohou objevit v písemné formě, ale velmi pravděpodobně se čísla objeví jako určitý počet objektů. Bible například vypráví o snu faraóna, který vyložil Joseph. Ve snu faraon vidí sedm hubených krav, které jedí sedm velkých krav. Joseph interpretuje sen jako předpověď sedmi let hojnosti, po nichž následuje sedm let hladomoru.

Zkuste pochopit kontext. Pokud například vidíte pět zlatých prstenů, můžete to vidět jako 5 dní, týdnů, měsíců nebo let, pokud to vidíte v kontextu času. Pět může být také reprezentací pěti zlých izraelských králů. Pokud jste ztratili pět členů rodiny, kteří jsou vám blízcí, může to být symbolem toho, že jsou v nebi. Musíte se podívat na číslo v kontextu zbytku snu, abyste odhalili pravý význam

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 8
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 8

Krok 4. Zaměřte se na předměty náboženského významu

Existuje mnoho položek, které se mohou zdát obyčejné, ale mohou mít význam při interpretaci vašich snů. Nejzřetelnější z nich mohou být předměty jako kříž, chléb a víno nebo hořící keř.

Jiné objekty mohou být méně zjevné symbolické, ale přesto významné. Některé příklady mohou být obyčejné jako jablko, mince nebo svíčky. Pokud si všimnete obyčejného předmětu, který se vám zdá ve snu důležitý, může to být symbol

Část 3 ze 3: Hledání smyslu

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 9
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 9

Krok 1. Nepoužívejte standardní slovník symbolů snů

Chcete -li analyzovat důležitost předmětů nebo symbolů ve vašich snech, měli byste se podívat, jak souvisí s písmem. Standardní slovníky snů mohou například také interpretovat kozu jako symbol prosperity, zatímco z náboženského hlediska je koza nejčastěji spojována s utlačovateli a nehanebnými hříšníky.

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 10
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 10

Krok 2. Vyhodnoťte každý symbol

Zvažte možné významy každého symbolu, zejména to, jak mohou souviset s vaší životní situací. Pokud máte náboženský sen, je pravděpodobné, že ho Bůh stvořil, aby k vám promluvil. Pokud dostatečně prozkoumáte symboly, pravděpodobně najdete skrytý význam, který vám připadá správný a významný.

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 11
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 11

Krok 3. Rozhodněte, zda je sen doslovný nebo symbolický

Pokud sníte, že někdo zemře, může to mít doslovný význam nebo to může být symbolické. Pokud někdo zemřel ve snu, mohlo by to být symbolické přerušení vztahů s touto osobou nebo situací.

Mnoho běžných náboženských symbolů se opakovalo ve snech pro různé lidi. Hadi nebo hadi představující zlo. Nahota představující blízkost s Bohem. Domy a jejich havarijní stav nebo krása mohou symbolizovat stav vašeho ducha. Tyto symboly jsou běžné mezi sny s náboženskými důsledky

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 12
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 12

Krok 4. Zeptejte se sami sebe, jaké emoce jste zažili nebo problémy, které jste den před snem zpracovávali

Zvažte, zda existují nějaké aspekty vašeho života, ve kterých cítíte stejné emoce, jaké jste zažili ve snu.

Pokud jste ve velkém stresu nebo jste velmi zaneprázdněni, může být vaším snem způsob, jakým vaše mysl zpracovává den, když spíte. Někdy se vám může zdát dokonce sen, který vypadá nábožensky, ale nepřipadá si jako božské poselství. Pokud se to nezdá významné nebo důležité, možná nemá cenu zdůrazňovat výklad

Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 13
Interpretujte sny z biblické perspektivy, krok 13

Krok 5. Modlete se za sen

Pokud se vám zdá sen jako velmi důležitá zpráva nebo varování, podívejte se hlouběji a zeptejte se Boha, co se vás snaží naučit. Někdy může být náboženský sen výzvou od Boha, aby vás přiměl hledat nějakou důležitou pravdu. Neignorujte sen jen proto, že se zdá obtížné ho pochopit. Hledejte odpověď u Boha a v bibli.

Zeptejte se sami sebe, zda je to odpověď na otázku, kterou jste položili Bohu. Bůh vám může dát odpovědi prostřednictvím snu

Video - Používáním této služby mohou být některé informace sdíleny s YouTube

Populární podle témat